Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0273 22777

Acte normative

LEGE Nr. 270 din 23-11-2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂRE Nr. 868 din 08-10-2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea

HOTĂRÂRE Nr. 969 din 03-10-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea compensațiilor bănești anuale personalului de conducere şi​ didactic din instituţiile de învățămînt general public

HOTĂRÂRE Nr. 10 din 20-01-2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

HOTĂRÂRE Nr. 778din 28-10-2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice​

HOTĂRÂRE Nr. 987 din 10-10-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

HOTĂRÂRE Nr. 986 din 10-10-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

HOTĂRÂRE Nr. 1419 din 28-12-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice

HOTĂRÂRE Nr. 665 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică

ORDINUL nr. 240A din 14.07.2023 cu privire la Politica contabilității DGÎ Cantemir pentru anul 2023

ORDINUL nr. 400A din 29.12.2023 cu privire la Politica contabilității DGÎ Cantemir pentru anul 2024

Politica de contabilitate a DGÎ Cantemir pentru anul 2024