Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0273 22777

Seminar instructiv-metodic cu profesorii de limba și literatura română, școala națională și alolingvă, din învățământul secundar, ciclul I și II, din raionul Cantemir

Motto:„Lectura este o formă a fericirii, ultima la care vom renunța.
Există o singură modalitate de a deveni o persoană de cultură-lectura”.      (Andre Morois)
În baza acestei aserțiuni, la data de 29 martie 2024, în IP Gimnaziul Porumbești, s-a desfășurat seminarul instructiv-metodic cu profesorii de limba și literatura română, școala națională și alolingvă, din învățământul secundar, ciclul I și II, din raionul Cantemir, cu genericul „Metode și tehnici de evaluare a competenței de lectură”.
În cadrul seminarului s-au desfășurat următoarele activități:
1. Lecție publică în clasa a VI-a cu subiectul lecției : Textul „Domnu Trandafir”, de Mihail Sadoveanu. Interpretarea textului”, profesor de limba și literatura română, doamna Inga HANDUCA, grad didactic doi.
2. Atelier de lucru cu tema: „Metode și tehnici de evaluare a competenței de lectură”, organizat și desfășurat de doamnele profesoare de limba și literatrua română, Aurica BACALOV, grad didactic superior, IP L.T.„D.Cantemir”, orașul Cantemir și doamna Georgeta CAZACU, grad didactic unu, IP Gimnaziul „I.Cojocaru”, Țiganca.
3. Activitate extracurriculară: „Șezătoare „La sfat cu bunicul din Humulești-Ion Creangă””.
Ziua de 29 martie 2024, va rămâne memorabilă atât pentru IP Gimnaziul Porumești, pentru colectivul acestei frumoase instituții de învățământ, elevilor care își fac studii în această instituție, cât și pentru profesorii de limba și literatura română, prezenți la seminar, din raionul Cantemir, deoarece a fost o zi foarte frumoasă, cu mult soare, dispozițe bună și un climat benefic pentru o stare de bine în instituția sus-numită.
Ora de limba și literatura română, desfășurată în clasa a VI-a de către harnica profesoară Inga Handuca, a fost o lecțe-poveste, începând de la captarea atenției, respectând toate etapele lecției, intrecaltă cu diverse metode și tehnici de lucru cu textul: braistromingul, copacul valorilor, lucrul cu vocabularul textului, lectura în lanț a textului, lectura pe fragmente, lucrul cu dicționarele explicative, acrostihul, consultații în grup, lucrul în grup, cubul, diagrama Wenn, discuția ghidată, cercetarea, investigația în grup ș.a. Bogată în material didactic, lecția publică a fost intresantă și captivantă pentru elevii clasei a VI-a, care au uimit profesorii de limba și literatura română, prezenți la seminar, cu răspunsuri și exemple frumoase, au dat dovadă de cunoștințe profunde la limba și literatura română, utilzând un vocabular bogat în expresii și enunțuri deosebite, fiind aplaudați și încurajați mereu de profesorii de limba și literatura română, prezenți la seminar.
Atelierul de lucru cu profesorii de limba și literatura română, școala națională și alolingvă, din raionul Cantemir a fost organizat și desfășurat de către iscusutele colege: Aurica BACALOV și Georgeta CAZACU, care au adus în fața profesorilor de limba și literatura română un bogat material referitor la tematica seminarului, astfel, încadrându-i în diverse activități de lucru: completarea unei fișe de lectură, provocând profesorii să analizeze un text literar, o carte citită, indicând titlul textului sau al cărții, autorul, personajele, numărul de pagini, ce ai învățat din lectura textului, subiectul textului, cu care personaj ai vrea să se asemene? De ce?; să scrie cel puțin trei motive pentru care ar recomanda lectura unui text sau a unei cărți, unui prieten, să realizeze un desen inspirat din textul citit sau cartea citită. Le-au propus profesorilor diverse metode și tehnici de lucru cu textul. Profesorii s-au încadrat activ la acest atelier de lucru.
Seminarul a culminat cu o frumoasă șezătoare, organizată și desfășurată de profesoara de limba și literatura română din instituția-gazdă, doamna Inga HANDUCA. Elevii au demonstrat, că pe lângă faptul, că sunt harnici la studii, posedă bogate cunoștințe la disciplina școlară limba și literatura română, dar sunt și mari artiși, actori, declamatori, buni dansatori, astfel ne-am convins, că profesorul de limba și literatura română este el însuși un bun actor, coregraf, atrist și poate să joace rolul oricărei profesii.
Pofesorii de limba și literatura română au plecat de la seminar cu bogate impresii despre IP Gimnaziul Porumbești, despre colectivul care activează în această instituție-un colectiv prietenos, consolidat, administrație loială, prietenoasă și elevi deștepți, dornici de a stiduia, selectând din acvariul sentimentelor cel mai frumoase sentimente: recunoștință, uimire, mulțumire, dragoste, bucurie, entuziasm, împlinire, surpindere, speranță…
Aducem sincere mulțumiri adminstrației IP Gimnaziul Porumbești: doamnei director Tatiana LEU și doamnei director adjunct Aliona NICOLAU, întregului colectiv, dar în special colegei noastre, doamna Inga HANDUCA, care prin activitățile desfășurate a demonstrat profesionalism înalt, cumpătare, liniște sufletească, organizând în cadrul activităților stare de bine, altoindu-le valori dintre cele mai umane discipolilor Dumneaei, care au comparat-o cu o ,,Doamnă Trandafir”.Cu atâta muncă, străduință, entuziasm, mult efort depus, seminarul a avut un mare susces, organizat și desfășurat la cel mai înalt nivel. Mă bucură faptul, că, și în prezent mai avem profesori dedicați, optimiști, entuziasmați, plini de viață, înzestrați cu cele mai umane calități, precum sunt colegele mele: doamna Inga HANDUCA, Aurica BACALOV, Georgeta CAZACU și aș enumera pe toți colegii mei, profesorii de limba și literatura română, școala națională și alolingvă, din raionul Cantemir, care fiecare în instituția sa de învățământ se dedică totalmente zi de zi, punând accent pe profesionalism și omenie, astfel formând buni cetățeni ai țării noastre. Datorită dumnealor sistemul educațional din raionul Cantemir nu este compromis, nimic nu este pierdut, deoarece în urma textului propus de doamnele profesioniste în domeniu: Aurica BACALOV și Georgeta CAZACU, în cadrul atelierului de lucru cu profesorii de limba și literatura română, au adus ca exemplu un text destul de interesant „Cele cinci lecții ale cocorilor”, din care trebuie să învățăm și să fim precum cocorii:
1. Oamenii care merg în aceiași direcție și împătășesc același scop, pot ajunge acolo mult mai repede.
2. Este mult mai ușor să faci ceva împreună, decât de unul singur.
3. Colaborarea și interdependența oferă posibilitatea de a conduce, precum și de a ne odihni.
4. Încurajarea să răsune ca un imbold. E nevoie să fim siguri că „chemarea”, noastră încurajează –nu descurajează.
5. Fiecare dintre noi are nevoie de sprijin și ajutor. Trebuie să fim alături de colegi și în momentele dificile.
Mă bucur nespus de mult că am o echipă de profesori de limba și literatura română bine consolidată, prietenoși, buni profesioniști, înzestrați cu cele mai bune calități umane, pe care le altoiesc și în sufletele elevilor Dumnealor, și care se conduc în activitatea de zi cu zi mereu de cele ,,cinci lecții ale cocorilor ”.
Elaborat: Ana BURDUJA, metodist superior, specialist-coordonator
la limba și literatura română, școala națională și alolingvă
0 2 4 6 812 13 14 IMG_20240329_105715 IMG_20240329_105836 IMG_20240329_110325

Articole Recente