Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0273 22777

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice din Învățământul primar: „Utilizarea eficientă a resurselor educaționale digitale în învățământul primar”.

Seminar instructiv-metodic cu cadrele didactice din Învățământul primar în IP Gimnaziul Enichioi cu genericul: „Utilizarea eficientă a resurselor educaționale digitale în învățământul primar”.
Digitalizarea educației avansează. Ea estre o necesitate a zilelor noastre pentru a asigura un învățământ de succes. Utilizarea resurselor educaționale digitale permite cadrului didactic să dezvolte competențele digitale și de învățare a elevilor, să-i pregătească pentru aplicarea acestora în diverse situații din viața cotidiană ceea ce conduce la sporirea calității și eficacității procesului educațional.
Utilizarea resurselor educaționale digitale în instituțiile de învățământ devine o condiție de realizarea a procesului instructiv – educativ. Aplicarea acestora în procesul edacațional permite trecerea la un nivel mai avansat a tehnologiilor informaționale, care au loc în instituții, de aceea realizarea eficientă a resurselor educaționale digitale ne permite să utilizăm la un alt nivel instruirea diferențiată, formarea și dezvoltarea la elevi a competențelor. De asemenea, sporește motivarea elevilor, demonstrându-le fenomenele studiate în mod accesibil, eficiența și stimularea spre autoeducație, deci obținem o calitate sporită a procesului educațional În cazul utilizării eficiente a resurselor educaționale digitale se modifică rolul cadrului didactic și elevului, cadrul didactic devine un coordonator și nu o sursă directă de informare. Elevul devine participant activ în procesul educațional și implementând competenţele digitale, soluționează sarcinile propuse la oră, ceea ce ne-a demonstrat doamna Lilia ZANET, învățătoare la clasele primare în IP Gimnaziul Enichioi prin lecția-atelier organizată la un nivel foarte înalt dând dovadă de creativitate și originalitate. Cele 4 etape ale lecției – atelier au oglindit importanța resurselor educaționale în cadrul orelor și prin activitățile propuse la fiecare etapă a evidențiat încă odată profesionalismul dumneaei.
Educația digitală își propune să permită elevilor să prospere în viață, să devină cetățeni implicați și să se integreze mai bine pe piața muncii într-o lume tot mai mult digitalizată. Prin activitatea extracurriculară demonstrată cu elevii claselor a III-a și a IV-a cu genericul ,, Gândim și acționăm digital”, doamnele învățătoare Lilia ZANET și Svetlana Prisăcaru au evidențiat cunoștințele trainice ale elevilor la modulul Educație digitală prin probele ingenioase specifice disciplinei.
Aducem sincere mulțumiri cadrelor didactice implicate și administrației IP Gimnaziul Enichioi pentru organizarea unui altfel de seminar unde cadrele didactice au fost în rol de elevi, dând dovadă de motivație de a încerca lucruri noi și implicare activă pentru a obține un schimb de experiență productiv.

4 5 (1)

rbt

rbt

rbt

rbt

8 (1) 9 (1) 10 (1) 11 (1) 13 14 15 16

Articole Recente