Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide
Call
Telefon: 0273 22777

Training metodic raional cu profesorii de limba și literatura română cu genericul „Textul literar: comprehensiune și receptare. Repere teoretice și aplicații practice ”.

 

,,Textul literar este întrețesut cu spații albe, cu teritorii ale nonspusului. Cine le-a lăsat albe, a procedat așa din două motive: în primul rând, pentru că un text este un mecanism leneș, care trăiește din plusvaloarea de sens introdusă în el de destinatar. În al doilea rând, pentru că, pe măsură ce trece de la funcția didactică la cea estetică, un text vrea să-i lase cititorului inițiativa interpretării, chiar dacă, de obicei, dorește să fie interpretat cu o garanție suficientă de univocitate.” (Umberto Eco)

Pornind de la această  afirmație, la data de 11 martie 2024,  o zi deosebită  au avut profesorii de limba și literatura română din raionul Cantemir, care au participat la un seminar metodic raional, de tip training, cu genericul „Textul literar: comprehensiune  și receptare. Repere teoretice și aplicații practice ”.

Deși, aflați în vacanță, profesorii nu au vacanță, dar în acest timp își dezvoltă competențele profesionale. În cadrul acestei activități ,,Textul literar: comprehensiune și interpretare. Repere teoretice și practice”, organizat de Direcția Generală Învățământ Cantemir împreună cu domnul Constantin ȘCHIOPU, doctor habilitat, profesor universitar, autor de manuale școlare, persoană recunoscută în arealul educațional din țară, s-a discutat și aplicat în practică tematica trainungului, s-a familiarizat cu metodologia de intrepretare a textului literar. Profesorii de limba și literatura română din raionul Cantemir s-au bucurat nespus de mult de prezența domnului Constantin ȘCHIOPU , abordarea metodologiei de intrepretare a textului literar, prezentată de domnul  profesor într-o manieră profesionistă, de la simplu spre complicat, de la jocul didactic la cunoștințe acumulate.

Activitatea s-a desfășurat în Sala de festivități a IP Gimnaziul „M.Eminescu”, orașul Cantemir, director doamna Ecaterina ENCIU, care ne-a oferit cu ospitalitate toate resursele necesare pentru buna desfășurare a trainungului. La lucrările trainingului a participat și domnul Gheorghe BLANARU, șef, Direcția Management Curricular și Formare Profesională Continuă din cadrul Direcției Generale Învățământ Cantemir.

În cadrul trainingului, profesorii de limba și literatura română au avut posibilitatea de a discuta diverse aspecte privind lectura și interpretarea ca demersuri didactice, receptarea ca element definitoriu al procesului de comunicare artistică, formarea competențelor literar –lectorale ale elevilor ș.a. Subiectele abordate au trezit un deosebit interes pentru profesorii de limba și literatura română, care s-au implicat activ în discuții constructive și în realizarea tuturor aplicațiilor  practice, propuse de către domnul profesor Constantin ȘCHIOPU.

În unul din  titlurile volumelor sale, scriitorul Vasile Romanciuc menționează :,,Cartea bună ne adună”. Un prilej similar a constituit și pentru profesorii de limba și literatura română din raionul Cantemir cartea domnului profesor Constantin ȘCHIOPU „Opera literară: receptare și interpretare”, un studiu ce se prezintă ca o provocare pentru o posibilă metodologie a lecturii, receptării și inerpretării operei literare, care a fost prezentată în cadrul activității. Domnul profesor ȘCHIOPU, având o bogată experiență de lucru în școala preuiniversitară, în învățământul superior  și în cea de autor al  manualelor și ghidurilor școlare, pledează pentru o metodologie a creativității, dezvoltării imaginației, promovând parteneriatul, stimularea, activizarea și cooperarea, insistind asupra unor strategii interactive de lectură, receptare și interpretare a operei literare. Lucrarea reprezintă o provocare pentru o posibilă metodologie a lecturii, receptării și interpretării operei literare și se adresează deopotrivă profesorilor de limba și literatura română, studenților de la facultatea de litere, cercetătorilor științifici în domeniul lecturii, al receptării și interpretării operei literare. Studiul prezintă o metodologie a creativității, promovând parteneriatul, strimularea, activizarea și cooperearea, insistând asupra unor strategii interactive de lectură, receptare și interpretare a operei literare, acestea derivând dintr-o experiență de lucru a autorului.

La finalul activității am avut o mare surpriză, un mini-spectacol de primăvară  din partea elevilor din IP Gimnaziul „V.Hanganu”, Cociulia, organizată de către colega noastră, doamna Natalia CÂRLAN, profesor de limba și literatura română în instituția sus-menționată, în parteneriat cu doamna Valentina BALAN, conducător artistic al grupului vocal de copii ,,Voci de argint” și domnișoara coregraf, Tatiana BALAN, conducător artistic a grupului de dansatori

,, Șoimii neamului” din satul Coiculia, care ne-au delectat cu un program bogat în cântece, poezii și dansuri populare, păstrate și transmise din generație în generații.

Direcția Generală Învățământ Cantemir și întreaga comunitate educațională a profesorilor de limba și literatura română, își exprimă gratituninea și aduce sincerele mulțumiri  tuturor cadrelor didactice, implicate în organizarea și desfășurarea unei activități de succes, iar domnului Constantin ȘCHIOPU, doctor habilitat, profesor universitar-pentru experiențele frumoase, împărtășite  colegilor, pentru ,,omul simplu și la vorbă și la port…”, dăruirea, modelului de vorbitor cult al limbii române , oferindu-le cu drag din experiența profesională profesorilor de limba și literatura română din raionul Cantemir în cadrul acestui seminar instuctiv-metodic.

Ana BURDUJA, metodist superior, Direcția Generală Învățământ Cantemir

20240311_114914 20240311_121250 20240311_122907 20240311_123145 1710183381392 1710183381429 1710183381451 1710183381486 1710183484362 1710183484633

Articole Recente